Cập nhập tình hình dịch Covid-19 ở Philippine...

Chào các bạn! Gần đây bạn Linh nhận được rất nhiều inbox hỏi về tình hình dịch Covid-19 ở Philippines? Có nên du lịch Philippines lúc này không? v.v… Bài viết này bạn Linh sẽ Keep Reading