Ladakh mùa thu: Day 3 Thị trấn Padum, tu viện Ka...

Sáng hôm sau Rigzin khua mọi người dậy từ 5h sáng. Cả nhóm mắt nhắm mắt mở co ro trong cái lạnh âm độ của Kargil lếch thếch vác balo lên xe đi thị trấn Keep Reading