Kinh nghiệm Du lịch Nhật Bản| Day 3: Mặc Kimo...

Chào các bạn ! Bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nhật Bản ngày 3 hôm nay sẽ bao gồm review thuê Kimono ở Kyoto của KKday, đi chùa Kiyomizudera và Kodaiji, sau đó là ăn Keep Reading