Tagaytay – Núi lửa Taal – Philippines

Tagaytay – Núi lửa Taal 20/4/2013.  Địa danh này chỉ dành để đi trong 1 ngày thôi, không phải ở qua đêm. Cá nhân mình thấy đi để cho biết thế nào là núi lửa, Keep Reading