Travel Outfit Ideas – Mặc gì khi đi du lịch

Mỗi lần trước một chuyến đi du lịch nào đó tớ thường dành khá nhiều thời gian để tính xem mình sẽ mặc gì, kết hợp ra sao, phụ kiện giày dép thế nào để Keep Reading

Linh goes to Japan: Tokyo – Harajuku

After Shibuya, we take the train from shibuya station to harajuku station. Just after 10mins i think, we here in Harakuku….yeahhh… Ok now lets go around Harajuku – where you can find all girly and Keep Reading